IMG_0762

Ook voor jou is het mogelijk om een personal trainer in de arm te nemen om resultaatgericht te gaan sporten of bewegen. Als personal trainer kan ik jou optimaal en doelgericht begeleiden op het gebied van bewegen, voeding en leefstijl. Samen gaan we voor een blijvend resultaat. De kans dat jouw doelstelling wordt behaald is met een personal trainer vele malen groter dan wanneer je zelfstandig gaat trainen. Als personal trainer onderscheid ik mij van het reguliere sportaanbod door gebruik te maken van een eigen studio, waar jij in alle rust en privacy kunt bewegen. In de studio wordt gebruik gemaakt van exclusieve apparatuur, uniek in deze regio.

Kenningsmakingsgesprek
We beginnen met een gratis kennismakingsgesprek, waarin jij jouw wensen en verwachtingen kenbaar kan maken. Ik vertel wie ik ben en wat ik jou kan aanbieden. Zo krijgen we een goed beeld van elkaar. Hierna kan het vervolgtraject worden gestart.

Intake
Na de kennismaking volgt een persoonlijk intake- en testprogramma. Jouw leefstijl wordt in kaart gebracht en er wordt een analyse gemaakt van jouw lichaamssamenstelling. Daarnaast zal een fit-test worden afgenomen. Aan de hand van de beginsituatie, uitkomsten van de testen en jouw doelstellingen, zal  een persoonlijk beweegplan worden opgesteld. We bepalen samen de tijdsduur van het begeleidingstraject en de frequentie van begeleid trainen. De afspraken worden vastgelegd in een begeleidingsplan.

Training
Wanneer we het trainingstraject hebben doorgenomen, gaan we aan de slag volgens het afgesproken programma.

Evaluatie & Vervolg
Jouw doelstelling en de beginsituatie bepalen de tijdsduur die het begeleidingtraject zal omvatten. Tijdens deze periode zal regelmatig worden getest en geëvalueerd om jouw vorderingen in kaart te brengen en zo nodig het programma bij te stellen.